Tin mới nhất:
AHIHI TEAM CHẠM TRÁN ALL GAMER, DRAGON CHUNG BẢNG KB-

Trận Đấu

 • Ahihi Team

  Ahihi Team

  vs
  Homie

  Homie

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  01-09-2017 08:00PM

 • FD Gaming

  FD Gaming

  vs
  Storm

  Storm

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  01-09-2017 08:00PM

 • Begin-Black Wolf

  Begin-Black Wolf

  vs
  Dragon

  Dragon

  1 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  01-09-2017 07:00PM

 • Genius

  Genius

  vs
  Shine

  Shine

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  01-09-2017 07:00PM

 • Shine

  Shine

  vs
  Dragon

  Dragon

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  26-08-2017 08:00PM

 • Genius

  Genius

  vs
  FD Gaming

  FD Gaming

  1 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  26-08-2017 08:00PM

 • Storm

  Storm

  vs
  Homie

  Homie

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  26-08-2017 07:00PM

 • Ahihi Team

  Ahihi Team

  vs
  Begin Black Wolf

  Begin Black Wolf

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  26-08-2017 07:00PM

 • FD Gaming

  FD Gaming

  vs
  Shine

  Shine

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  25-08-2017 07:00PM

 • Homie

  Homie

  vs
  Begin Black Wolf

  Begin Black Wolf

  1 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  25-08-2017 07:00PM

 • Storm

  Storm

  vs
  Dragon

  Dragon

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  25-08-2017 07:00PM

 • Ahihi Team

  Ahihi Team

  vs
  Genius

  Genius

  2 : 1

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  25-08-2017 07:00PM

 • Ahihi Team

  Ahihi Team

  vs
  FD Gaming

  FD Gaming

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  18-08-2017 08:00PM

 • Dragon

  Dragon

  vs
  Genius

  Genius

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  18-08-2017 08:00PM

 • Homie

  Homie

  vs
  Shine

  Shine

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  18-08-2017 07:00PM

 • Begin Black Wolf

  Begin Black Wolf

  vs
  Storm

  Storm

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  18-08-2017 07:00PM

 • Homie

  Homie

  vs
  Genius

  Genius

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  17-08-2017 08:00PM

 • Storm

  Storm

  vs
  Ahihi Team

  Ahihi Team

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  17-08-2017 08:00PM

 • Shine

  Shine

  vs
  Begin Black Wolf

  Begin Black Wolf

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  17-08-2017 07:00PM

 • Freedom Gaming

  Freedom Gaming

  vs
  Dragon

  Dragon

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Star League 2017

  17-08-2017 07:00PM

 • Hope Star

  Hope Star

  vs
  Royal King

  Royal King

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  16-08-2017 08:00PM

 • CGLĐY

  CGLĐY

  vs
  Police hải sản

  Police hải sản

  2 : 1

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  16-08-2017 07:00PM

 • Legend Warriors

  Legend Warriors

  vs
  YPB

  YPB

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  16-08-2017 07:00PM

 • Rubi

  Rubi

  vs
  HeadHunter

  HeadHunter

  0 : 2

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  16-08-2017 07:00PM

 • YPB

  YPB

  vs
  Royal King

  Royal King

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  15-08-2017 08:00PM

 • Police hải sản

  Police hải sản

  vs
  Rubi

  Rubi

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  15-08-2017 07:00PM

 • CGLĐY

  CGLĐY

  vs
  Hope Star

  Hope Star

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  15-08-2017 07:00PM

 • YPB

  YPB

  vs
  HeadHunter

  HeadHunter

  1 : 2

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  14-08-2017 08:00PM

 • Hope Star

  Hope Star

  vs
  Legend Warriors

  Legend Warriors

  1 : 1

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  14-08-2017 08:00PM

 • Royal King

  Royal King

  vs
  Police hải sản

  Police hải sản

  2 : 0

  R16 - Crossfire Legends Pro League 2017

  14-08-2017 07:00PM

More